Venäjän Federaation luonnonvara- ja ympäristöministeriö.
 • Kivatsun vesiputous

  Kivatsun luonnonpuiston alueella Suunujoessa sijaitsee Kivatsun vesiputous, Euroopan tasankoseudun koskista kolmanneksi korkein. Neliportaisen kosken yhteinen pudotuskorkeus joen

 • Luontopolut

  .Ympäristökasvatuksen edistämistä varten Kivatsun luonnonpuistossa on luontopolkujen verkosto, joka on järjestetty niin, että vieraat voivat tutustua alueen kasviston päälajeihin, tyypillisiin pinnanmuotoihin sekä tyypillisiin ja harvinaisiin eläin- ja kasvilajeihin.

 • Kasvisto

  Kivatsun luonnonpuiston kasvillisuus on hyvin heterogeeninen ja kirjava. Kasvilajiston monimuotoisuuteen ovat vaikuttaneet alueen pinnanmuodolliset ja maantieteelliset ominaisuudet, koska alue sijaitsee neljän maisematyypin yhtymäkohdassa.

 • Alueen suojelu

  Valtiollinen luonnonpuisto on luonnonsuojelualueista eniten suojeltu. Luonnonpuiston alueella olevien luontokokonaisuuksien ja -kohteiden (maa- ja kallioperän, veden, kasviston ja eläimistön) taloudellinen käyttö on kokonaan kielletty.

Kivatsun luonnonpuisto

Kivatsun luonnonpuisto on Venäjän vanhimpia luonnonsuojelualueita ja Karjalan tasavallassa ensimmäinen. Se perustettiin 11. kesäkuuta 1931 Karjalan autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan Kansankomissaarien neuvoston asetuksella. Todennäköisesti merkittävä syy perustamiseen oli Kivatsun vesiputous, jonka ansiosta luonnonpuisto sai mieleenpainuvan nimensä. Alueen myöhempi tutkimus osoitti, että valinta oli hyvin osuva. Luonnonpuiston monimuotoisuus on ainutlaatuinen luonnon tyypillisten piirteiden yhdistelmässä. Vesiputousta lukuun ottamatta Kivatsun luonnonpuistossa ei ole mitään sellaista, mitä ei löydy sen ulkopuolelta.